“ඉකිගසා හඬන” සින්දුවට ඇත්තටම මොකද වුනේ?

වීඩියෝ
"ඉකිගසා හඬන" සින්දුවට ඇත්තටම මොකද වුනේ?

 

ටික කාලයක ඉඳන් අමරසිරි පීරිස් මහත්තයා “ඉකිගසා හඬන” ගීතය ගායනා කරන්නේ නැහැ. මේ ගැන ලොකු කතා බහක් ඇති වුනා වගේම එක එක විදියේ කට කතාත් ව්‍යාප්ත වුනා.

මේ වීඩියෝවේ තියෙන්නේ ඒ කතා ගැන, ගීතයේ සංගීත නිර්මාණ ශිල්පියා සහ පද රචකයාගේ අදහස්….

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (27%)
  • සතුටුයි (18%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (18%)
  • තරහයි (36%)