අවමංගල ස්තූති

කවි පිටුව
අවමංගල ස්තූති

ස්තූතියි ඔබ සැමට
මගෙ පුතුගෙ
මළගමට ආවාට
සුදු ඇඳන් ආවාට

 

මල් වඩම් එව්වාට
ශෝක කවි කිව්වාට
දුක හිතෙන විදිහටම
ගුණ වැයුම් කෙරුවාට

 

අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුක්ත
බණ දහම් දෙසුවාට
ස්තුතියි ඔබ සැමට
ඒ සියල්ලට වඩා

 

මගේ පුතු
වෙඩි තබා මැරුවාට


රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (20%)
  • සතුටුයි (0%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (80%)
  • තරහයි (0%)