පිරිමි අස්සේ හැංගිලා ඉන්නේ ගැහැණුද?

වීඩියෝ
පිරිමි අස්සේ ඉන්නේ ගැහැණුද?

ඇත්තටම පිරිමි වැඩිපුරම ලියලා සහ ගායනා කරලා තියෙන්නේ ගැහැණු ගැන සින්දු. ඒක හරි අපූරු දෙයක්. හැබැයි පිරිමි ගැන සින්දු ලියවිලා තියෙන්නේ බොහොම අඩුවෙන්…. ඇත්තටම එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඇයි….? අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ….

 

ඇත්තටම පිරිමි ඇතුලේ ඉන්නේ ගැහැණුද?

 

උපුටා ගැනීම – ස්වාධීන රූපවාහිනී නාලිකාවේ වැඩසටහනකින්

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (68%)
  • සතුටුයි (9%)
  • හිනා යනවා (9%)
  • දුකයි (14%)
  • තරහයි (0%)