සිංහල එපා….! தமிழ், مسلم, Burger එපා….!

අපේ රට
සිංහල එපා....! தமிழ், مسلم, Burger එපා....!

සිංහල කියන්නෙ ජාතියක් ද භාශාවක් ද?
දෙමළ කියන්නෙ ජාතියක්ද භාශාවක්ද ?
ඉස්ලාම් කියන්නෙ ජාතියක්ද ආගමක්ද ?

 

බැරි වෙලාවත් මේ ඔක්කොම කතා කරන්න බැරුව ගොලු වෙලා තිබ්බ නම් ජාතියක් කියල එකක් වෙන් කරගන්න බෑ නේද?

 

ඉන්දියාවෙ එකා ඉන්දියානුවා වෙද්දි
එංගලන්තෙ එකා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයා වෙද්දි
ඇමෙරිකන් එකා ඇමෙරිකානුවා වෙද්දි
රුසියන් එකා රුසියානුවා වෙද්දි
අපි විතරක් ලාංකිකය නොවී කතා කරන භාශාවෙන් ජාති වෙන් කරගන්නව….

 

ජාතිය සහ භාශාව කියන්නෙ දෙකක්
භාශාව තියෙන්නෙ අදහස් හුවමාරු කරගන්න.
සිංහල, දෙමළ, කියන්නෙ අදහස් හුවමාරු කරගන්න මාධ්‍යයක් විතරයි.
ජාතිය කියන්නෙ තමන් උපන් රටේ අනන්‍යයතාවය. ඒක ශ්‍රී ලාංකික මිසක සිංහල දෙමල මුස්ලිම් නෙවෙයි….


සුජිත් ප්‍රියන්ත

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (78%)
  • සතුටුයි (0%)
  • හිනා යනවා (11%)
  • දුකයි (11%)
  • තරහයි (0%)