අවුරුදු 20 ක ඔලිම්පික් සාපය ඉවරයක් වෙයිද?

අපේ රට
අවුරුදු 20 ක ඔලිම්පික් සාපය ඉවරයක් වෙයිද?

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සඳහා සාමාජිකයින් තෝරාගනු ලබන ඔලිම්පික් නිලවරණය අද දිනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

 

1997 වසරේ සිට අඛන්ඩව ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ හේමසිරි ප්‍රනාන්දුය. මේ මොහොත දක්වාම විවිධ හේතු පවසමින් 2009 වසරේ සිට නිල වරණ නොපැවැත්වීමට කටයුතු කල හේමසිරි මෙවරද ඉතා කූඨ ආකාරයෙන් සිය පුටුව රැකගැනීම සඳහා සැලසුමක් දියත් කර ඇති බවට තොරතුරු දැනගැනීමට ඇත.

 

ඩන්කන් වයිට් බොහෝ කලකට පෙරද, සුසන්තිකා සිය කැපවීමෙන් 2000දීද ගත් රිදී පදක්කම් දෙක හැරුණු විට ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් ඔලිම්පික් රන් පදක්කමක් ලබා නැත. ආසියානු ක්‍රිඩා උළෙලවලදීද පදක්කම් ලයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ යහපත් තැනක නොව අයහපත් තැනකය.

 

වසර 20ක් පුරාම එකම පුද්ගලයෙකුගේ හිතුමනාපයට පාලනය වන මළල ක්‍රීඩාව දිනෙන් දින වලපල්ලට යාම පුදුමයක් නොවේ.

 

පසුගිය වසර 20 පුරාම හේමසිරි ප්‍රනාන්දුට ඔලිම්පික් කමිටු සභාපතිකම යනු පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් වූ අතර කලින් කලට පත්වන ආණ්ඩු සමඟ ඩීල් දමා බිස්නස් ටිකක් කරගන්නා අතරතුර ඉදහිට ක්‍රීඩාව ගැන සොයා බලා වැඩිපුර කීයක් හරි හොයාගැනීමට ඔහු සමත් විය.

 

ඒ නිසාම මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ මළල ක්‍රීඩාව ඉතා දරුණු පරිහානියකට පත්ව තිබේ. එහි බරපතල කම කෙතරම්ද යත් තවත් වසර 20කටවත් අපට ඔලිම්පික් පදක්කම් සිහිනයක්ම වනු ඇත.

 

චීනය, ඇමරිකාව සහ යුරෝපීය රටවල ඔලිම්පික් කමිටුවල කාර්‍යක්ෂමතාවය සහ සැලසුම් සහගතභාවය කෙලෙසද නම් එය අන්තර්ජාතික තරඟ වලදී ඔවුන්ගේ පදක්කම් සටහන් වලින් පැහැදිලි වේ.

 

දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔලිම්පික් මහපුටුවට අවැසි වන්නේ වයෝවෘද නාකි සීයෙක් නොව තරුණ මොලයකි. පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට සභාපතිකම නොකරන පූර්ණ කාලීනව කැපවෙන්නෙකි.

 

එසේ සැබෑ ලෙසම ක්‍රීඩාවට හිතැති පුද්ගලයෙකු පත්වූ දාට ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කම් සිහිනය බොහෝ ඈත නොවනු ඇත.

 

අද සිය ජන්දය භාවිතා කරන සියලුම ක්‍රීඩා සංගම් නියෝජිතයින් සිය හිතට එකඟව රටට, ක්‍රීඩාවට සහ අනාගත පරපුරට සේවයක් කල හැකි මිනිසා වෙනුවෙන් සිය මනාපය පළකල යුතුය. නැවතත් ඔලිම්පික් සංගමයේ මුල් පුටුව පරණ හිස් ඔලුගෙඩියටම සින්න වුවහොත් අපේ රටේ ක්‍රීඩාවට ගංගා මෑණියන්ගේම පිහිටය. ඔලිම්පික් නිලවරණය අදයි..! වසර 20ක ශාපය අවසන්ද?

 

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සඳහා සාමාජිකයින් තෝරාගනු ලබන ඔලිම්පික් නිලවරණය අද දිනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

 

1997 වසරේ සිට අඛන්ඩව ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ හේමසිරි ප්‍රනාන්දුය. මේ මොහොත දක්වාම විවිධ හේතු පවසමින් 2009 වසරේ සිට නිල වරණ නොපැවැත්වීමට කටයුතු කල හේමසිරි මෙවරද ඉතා කූඨ ආකාරයෙන් සිය පුටුව රැකගැනීම සඳහා සැලසුමක් දියත් කර ඇති බවට තොරතුරු දැනගැනීමට ඇත.

 

ඩන්කන් වයිට් බොහෝ කලකට පෙරද, සුසන්තිකා සිය කැපවීමෙන් 2000දීද ගත් රිදී පදක්කම් දෙක හැරුණු විට ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් ඔලිම්පික් රන් පදක්කමක් ලබා නැත. ආසියානු ක්‍රිඩා උළෙලවලදීද පදක්කම් ලයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ යහපත් තැනක නොව අයහපත් තැනකය.

 

වසර 20ක් පුරාම එකම පුද්ගලයෙකුගේ හිතුමනාපයට පාලනය වන මළල ක්‍රීඩාව දිනෙන් දින වලපල්ලට යාම පුදුමයක් නොවේ.

 

පසුගිය වසර 20 පුරාම හේමසිරි ප්‍රනාන්දුට ඔලිම්පික් කමිටු සභාපතිකම යනු පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් වූ අතර කලින් කලට පත්වන ආණ්ඩු සමඟ ඩීල් දමා බිස්නස් ටිකක් කරගන්නා අතරතුර ඉදහිට ක්‍රීඩාව ගැන සොයා බලා වැඩිපුර කීයක් හරි හොයාගැනීමට ඔහු සමත් විය.

 

ඒ නිසාම මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ මළල ක්‍රීඩාව ඉතා දරුණු පරිහානියකට පත්ව තිබේ. එහි බරපතල කම කෙතරම්ද යත් තවත් වසර 20කටවත් අපට ඔලිම්පික් පදක්කම් සිහිනයක්ම වනු ඇත.

 

චීනය, ඇමරිකාව සහ යුරෝපීය රටවල ඔලිම්පික් කමිටුවල කාර්‍යක්ෂමතාවය සහ සැලසුම් සහගතභාවය කෙලෙසද නම් එය අන්තර්ජාතික තරඟ වලදී ඔවුන්ගේ පදක්කම් සටහන් වලින් පැහැදිලි වේ.

 

දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔලිම්පික් මහපුටුවට අවැසි වන්නේ වයෝවෘද නාකි සීයෙක් නොව තරුණ මොලයකි. පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට සභාපතිකම නොකරන පූර්ණ කාලීනව කැපවෙන්නෙකි.

 

එසේ සැබෑ ලෙසම ක්‍රීඩාවට හිතැති පුද්ගලයෙකු පත්වූ දාට ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කම් සිහිනය බොහෝ ඈත නොවනු ඇත.

 

අද සිය ජන්දය භාවිතා කරන සියලුම ක්‍රීඩා සංගම් නියෝජිතයින් සිය හිතට එකඟව රටට, ක්‍රීඩාවට සහ අනාගත පරපුරට සේවයක් කල හැකි මිනිසා වෙනුවෙන් සිය මනාපය පළකල යුතුය. නැවතත් ඔලිම්පික් සංගමයේ මුල් පුටුව පරණ හිස් ඔලුගෙඩියටම සින්න වුවහොත් අපේ රටේ ක්‍රීඩාවට ගංගා මෑණියන්ගේම පිහිටය.


උපුටා ගැනීමක්

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (50%)
  • තරහයි (50%)