ආදරේට තරහ වෙලා….

විචිත්‍ර
අද එනවද හෙට එනවද ආයෙ ඔයා එන්නෙ නැද්ද?

ආදරේට තරහ වෙලා ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා
ඒත් ආයේ ආවේ නෑ ඔයා
අද එනවද හෙට එනවද ආයෙ ඔයා
එන්නෙ නැද්ද
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා
එනතුරු මම ඉන්නෙ මග බලා

 

ආදරේට පොඩි ටොක්කක් ඇන්නට
හිල් වුනාද ඔබේ ටැංකිය
එෆ් බී එකේදී මං බැන්නට
බ්‍රේක් වුනාද ඇන්ජිම
ගොන් කම දැනෙනවා
තනියම අඬනවා
අද හෙට නාවොත් මම වෙරලෙ නටනවා
තෙල් නැහැ ඇඬෙනවා
එක තැන ඉන්නවා
අද හෙට නාවොත් මම මුහුදෙ පනිනවා

 

ආදරේට තරහ වෙලා…..

 

ඔයා නැතුව තෙල් නැහැ අපෙ ටැංකියේ
අපි එක තැන ඉන්නවා පනේ
හෑරුවාට එන්නේ නෑ
අපේ වත්තෙ තෙලුත් නෑ
තෙල් කඳුලක් නැතුවම
පෝලිමේ හාමතේ
කරන්න දෙයක් නෑ
යහපාලන ලොවෙත් නෑ
චන්දෙ දීලා පෝලිමෙ
ඉන්නවා හාමතේ


රවිඳු ප්‍රනාන්දු

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (7%)
  • සතුටුයි (29%)
  • හිනා යනවා (57%)
  • දුකයි (7%)
  • තරහයි (0%)