දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයකට පසුව අපි නැවතත් කරලියේ

ආරංචි

“තම්බපන්ණියේ අපි” වෙබ් අඩවිය බොහොම පුංචි කාලයක් තුල වෙනස් විදියට හිතන ඔබ අතරේ බොහොම ජනප්‍රිය වුනා.

 

ඒ නිසා, ඒ ජනප්‍රිය තාවය වගේම අපි සාක්ච්ඡාවට ලක් කරන විවිධ මාතෘකා මතු පිටින් බලා ඒවාට විරුද්ධ පිරිසක් අපගේ වෙබ් අඩවියට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරල තියෙනවා. ඊයේ (07) දහවල් 12.00 පමණ සිට අද දහවල් 1.00 අතර කාලය තුල එම හැකර් කරුවන්ගෙන් අපගේ වෙබ් අඩවිය ගලවා ගන්නට අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය මහත් වෙහෙසක් ගත්තා. ඒ දැවැන්ත මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට නැවතත් තම්බපන්ණියේ අපි මේ විදියට ඔබ හමුවට එනවා.

 

එම කාල සීමාව තුල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබට මේ වෙබ් අඩවිය හරහා යම් වැරදි ප්‍රචාරණයක් හෝ වැරදි තොරතුරක් ලැබුණා නම් ඒ පිළිබඳව අපි සමාව ඉල්ලා සිටිනවා.

 

විශේෂයෙන්ම සයිබර් ප්‍රහාරය හමුවේ අප ගැන සොයා බැලූ, අපට සහය දුන් සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා….

 

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (40%)
  • සතුටුයි (60%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)