ප්‍රේමය සහ ඇබ්බැහිය

කවි පිටුව
ප්‍රේමය සහ ඇබ්බැහිය

හ්ම්ම්ම්ම්
මොනවද බලන් ඉන්නේ??
මම දිහා….
මොකක්….
මේ ඉන්නේ මම නේ….
ඔව් මම බලන් ඉන්නේ මම දිහා….
විකාර….
තේ එක නිමෙනවා බොන්න..
නයි මිරිස් දාලා හදපු සම්බෝලේ එක්ක
රොටියක් ගෙනවා කන්න….
තේ එක නිමෙන්නේ නෑ,
හිත පත්තුවෙලා….
ඒ රස්සනේට කිසි දෙයක් නිමෙන්නේ නෑ..
කෝ මොකක්ද ඒ ලියලා මැකුවේ….
අපිව….
ඇයි….
හැමදාම ලියන්න ඕනී නිසා….
තේ එකේ කූඹී…. බොන්න බබා….
කූඹී කියන්නේ ආදරණිය සත්වයෙක්….
ඉතිං තේ ටිකක් බිව්වම මොකද….
තොලෙන් අයින් කරන්න ඕනී….
මේ ඔයාගේ තොල් ලඟ කූඹියෙක්….


රසික ලංකා හේමචන්ද්‍ර

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (29%)
  • සතුටුයි (71%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)