දසුන් එල්ලිලා මැරෙන, ඔබ පුණ පුණා බලාසිටි සම්පුර්ණ වීඩියෝව

වීඩියෝ
දසුන් එල්ලිලා මැරෙන, ඔබ පුණ පුණා බලාසිටි සම්පුර්ණ වීඩියෝව

 

පසුගිය දවසක සියදිවි හානි කරගත් ප්‍රසද්ධ තරුණ නළුවා, දසුන් නිශාන්ව ඔයාලට මතක ඇති. එක එක මාධ්‍ය වලින් දසුන් නිශාන්ගේ වීඩියෝව කියලා YouTube එකෙන් ගත්තු වීඩියෝ වල මුහුණ බොඳ කරලා දාලා තිබුනා. මේ වෙනකම් දසුන්ගේ වීඩියෝව ජනමාධ්‍ය වලට නිකුත් කරලා තිබුනේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ වීඩියෝව හොයා ගත්තා. ඇත්ත නැත්ත දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න.

 

සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වලකින්න.

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (24%)
  • සතුටුයි (10%)
  • හිනා යනවා (21%)
  • දුකයි (17%)
  • තරහයි (29%)